Essi Päivänsalo

Essi Päivänsalo

Ikääntyneisiin ja neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti

Olen toiminut fysioterapeuttina ikääntyneiden parissa 20-vuoden ajan ja tehnyt suurimman osan kuntoutustyöstä veteraanien ja muiden iäkkäiden ihmisten kotona. Olen työssäni havainnut, että iäkkään ihmisen luona voi käydä saman viikon aikana fysioterapeutti, ulkoiluttaja, ruuan tuoja, siivooja, kunnallinen kotihoito, yksityinen kotihoito sekä läheiset. Kaikilla on halu edesauttaa omalta osaltaan ikääntyneen kotona selviytymistä. Koska yhteistyö on usein vähäistä, eivätkä osapuolet tiedä toistensa tekemisistä ja tavoitteista, ei lopputulos ole ikäihmisen toimintakyvyn säilymisen kannalta paras mahdollinen.

Läheiset ja joskus ammattilaisetkin tekevät tahtomattaan ”karhunpalveluksen” ikäihmiselle tekemällä päivittäiset askareet hänen puolestaan, eivätkä osallista iäkästä henkilöä arjen toimintoihin. Ennen pitkää iäkkään (jolla mahdollisesti alkava muistisairaus) henkilön toimintakyky laskee. Hän ei enää osaa hoitaa tavallisia päivittäisiä askareitaan, kuten ruuan valmistus ja ruuan esille laitto, pukeutuminen, peseytyminen, kauppa- ja muiden asioiden hoito tai kevyt siivous. Liikunta- ja toimintakyvyn laskun seurauksena kotona pärjäämisen edellytykset heikkenevät ja kaatumisriski kasvaa.

Tarjoan palvelua, jossa yhdistyvät fysioterapia, arkiliikunta sekä arkiasioiden hoitaminen kotona ja kodin ulkopuolella, yhdessä iäkkään ihmisen kanssa. Huolellisen alkukartoituksen avulla räätälöidään palvelu asiakkaallemme sopivaksi. Kuntoutus ja virkistys kulkevat mukana kaikessa toiminnassa. Arkiliikunta ja arkiaskareet nivotaan yhteen ja toteutetaan kotikäyntien yhteydessä. Tavoitteena on arkiaskareiden sujuminen harjoittelun seurauksena itsenäisesti. Asiakkaalle laaditaan aina yksilöllinen kotiharjoitteluohjelma (lihasvoima, liikkuvuus, tasapaino, aivojumppa), jonka suorittamista seurataan hänen itsensä täyttämän harjoituspäiväkirjan avulla. Harjoituspäiväkirjan täyttö toimii jo hyvänä aivojumppana. Asiakkaan kuuluessa kotihoidon piiriin, tehdään yhteistyötä kotihoidon kanssa.

UKK-instituutin uudet liikuntasuositukset tukevat toiminta-ajatustani. Suosituksissa korostuu arkiliikunnan merkitys. Lyhyetkin liikuntahetket ja kotiaskareiden tekeminen vaikuttavat kunnon ja toimintakyvyn ylläpysymiseen, kunhan ne toteutuvat säännöllisesti. Ne täydentävät hyvin varsinaista kuntoilua.

Lue lisää yli 65-vuotiaiden liikuntasuosituksista UKK-instituutin sivuilta tästä.

Turvalliseen liikkumiseen liittyviin hankintoihin tarvitaan ammattilaisen apua ja jos sitä ei ole saatavilla, asia on usein retuperällä. Tarvittavia liikkumisen apuvälineitä ei saada hankittua tai ne ovat epäsopivia. Jalkineet tuodaan kotiin sovittamatta. Fysioterapeutti on oikea henkilö arvioimaan apuvälineen, jalkineiden, tukien, tukisukkien ja lonkkahousujen tarvetta. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan turvalliseen arkeen ja liikkumiseen tarvittavat välineet. Myöhemmillä käyntikerroilla tehdään tarvittavat hankinnat yhdessä. Ensisijaisesti apuvälineet lainataan kunnan apuvälinelainaamosta. Välineitä voidaan hankkia myös alan myymälöistä.

Palvelutaloissa ja asumispalveluyksiköissä asuu paljon ikäihmisiä, joille ryhmämuotoinen kuntoutus olisi toimivaa. Ryhmässä voidaan harjoittaa yksilöfysioterapian tapaan lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa, koordinaatiota sekä muistitoimintoja. Ryhmäliikunta lisää asukkaiden vuorovaikutusta ja tuo arkeen mielekkyyttä sekä virkistystä. Muistisairas henkilökin pystyy osallistumaan ryhmätoimintaan. Ammattitaitoinen ohjaaja huomioi ryhmäläisten erityistarpeet; soveltaa ja muokkaa harjoitteet ryhmäläisille sopiviksi. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen hinta on monelle kukkarolle sopiva.

Musiikin käyttöä tulisi lisätä ikääntyneiden kuntoutuksessa. Tutkimukset osoittavat, että musiikin ja liikkeen yhdistäminen on erityisen tehokasta aivojumppaa. Omakohtaiset kokemukseni laulun vaikutuksesta ovat innostavia ja kannustavia. Muistisairaan, puhumattoman henkilön ”herääminen” laulun avulla on rohkaiseva kokemus. Tämä luo uskoa omaan tekemiseen ja siksi laulu raikaa tämän yrityksen palveluissa!

Haluan tarjota ikääntyneelle virkistystä, iloa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa, positiivista sosiaalista kanssakäymistä sekä mahdollisuuden viettää omannäköistä arkea omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kunnon Päivät = Onnen Päivät 🙂